Aktualności

19 listopada 2015

Nabór na kurs „Księgowość od podstaw”

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących samodzielne prowadzić księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zajęcia mają wymiar bardzo praktyczny, z naciskiem na analizę istotnych zagadnień księgowych oraz jednoznaczną interpretacją obowiązujących przepisów prawnych. Realizowane są w formie wykładów i zajęć warsztatowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Nabór na kurs „Sekretarka w małej firmie”

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Na kursie zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu.

Nabór na kurs „Kasjer złotowo-walutowy”

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.

18 listopada 2015

Nabór na kurs „Opiekun/-ka osób starszych”

Celem kursu jest osiągniecie przez uczestników praktycznych i merytorycznych kwalifikacji w pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi w celu zastosowania ich w odpowiednich instytucjach i ośrodkach opieki, jak również w opiece ambulatoryjnej na terenie kraju i Unii Europejskiej.

Nabór na kurs „Edytorstwa współczesnego (poziom II)”

Kurs przygotowuje do pracy w zawodzie redaktora prowadzącego, merytorycznego, technicznego lub korektora. Obejmuje naukę redagowania i korekty tekstów, publikowania ich w druku oraz w formie cyfrowej, w postaci dokumentów elektronicznych i serwisów internetowych.