Zbigniew Wrona

Zbigniew Wrona

Dr inż. Zbigniew Wrona jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych organizacji. Jako szkoleniowiec w ostatnich pięciu latach zrealizował ok. 30 kursów z zakresu technologii informacyjnych. Jako nauczyciel akademicki zajmuje się prowadzeniem zajęć na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Działalność dydaktyczną łączy z pracą naukową – jest autorem licznych publikacji z zakresu wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej wykorzystania systemów baz danych oraz systemów wspomagania decyzji (w tym sztucznej inteligencji) w procesach zarządzania.

Specjalizacje:

  • oprogramowanie biurowe,
  • transakcyjne i analityczne bazy danych,
  • systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu,
  • inżynieria oprogramowania,
  • systemy sztucznej inteligencji i hybrydowe.

Wykształcenie:

  • praca magisterska dotycząca eksploatacji systemów komputerowych,
  • praca doktorska na temat projektowania i eksploatacji systemów eksperckich.