Dariusz Jadach

Dariusz JadachJest audytorem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Jednostki Certyfikującej TÜV Rheinland Polska oraz wykładowcą i trenerem TÜV Akademia Polska. W trakcie swojej wieloletniej pracy trenerskiej realizował projekty szkoleniowe z takimi firmami, jak Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Vattenfall, SKF Poznań S.A, Alstom Konstal, CHEMETALL POLSKA Sp. z o. o. i wiele innych.

Specjalizuje się szczególnie w zarządzaniu zintegrowanym, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, treningu audytorskim i prawnej ochronie pracy. W swojej pracy wykorzystuje paradygmat nauk systemowych i orientację efektywnościową. W ostatnich dziesięciu latach zrealizował ponad 300 warsztatów oraz programów szkoleniowych.

Specjalizacje:

  • Zintegrowane Systemy Zarządzania,
  • Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001/OHSAS,
  • Zarządzanie Ochroną Środowiska,
  • Auditowanie Systemów zarządzania,
  • Ryzyko zawodowe.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. prawo pracy,
  • Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Mechanika i Budowa Maszyn, technologia maszyn,
  • Studium Nauczycielskie w Legnicy.