Damian Ostrowski

Jest nauczycielem, wykładowcą i trenerem wykonującym swoją pracę z pasją i przyjemnością. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy ze wszystkimi grupami odbiorców: pracodawcami, pracownikami i studentami. Prowadzi szkolenia z dziedziny płac, kadr i księgowości. Ukończył studia podyplomowe oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest autorem wielu artykułów konferencyjnych i recenzentem podręczników m.in. z zakresu logistyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Specjalizuje się w szkoleniach z wykorzystaniem języka angielskiego, w których łączy fachową wiedzę ze specjalistycznym słownictwem. W ostatnim czasie szkolił dla takich firm, jak SEKA Wrocław, Castorama, Polska Akademia Rachunkowości, Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS we Wrocławiu.