Szkoła Językowa POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW


POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

  • Profesjonalna, kadra , przyjazna atmosfera,
  • Wszystkie poziomy nauczania – od początkującego po konwersacje,
  • Język ogólny i specjalistyczny,
  • Nauczanie grupowe i indywidualne.

POLISH FOR FOREIGNERS

  • Professional ,friendly staff,
  • All levels– from beginners to conversations,
  • General & Business Polish,
  • Individual &Group Teaching.