Uprawnienia elektroenergetyczne (wszystkie kategorie) + egzamin

Grupa G-1 urządzenia elektryczne (eksploatacja i dozór)

uprawnienia_sep

 • urządzenia prądotwórcze przyłączane do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym
 • aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w wyżej wymienionych punktach

Rozpoczęcie kursu: 22.09.2015 r. w godzinach 09:00-16:00.
Cena kursu:  350.00 zł netto/os. + 23%VAT (cena obejmuje również materiały szkoleniowe)
Cena egzaminów:  E1 – 185.00 zł, D1 – 185.00 zł
Miejsce szkolenia:  OKiDZ „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, budynek A

Grupa G-2 urządzenia cieplne (eksploatacja i dozór)

 • kotły parowe oraz wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW
 • aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w wyżej wymienionych punktach

Cena kursu:  350.00 zł netto/os. + 23%VAT (cena obejmuje również materiały szkoleniowe)
Cena egzaminów:  E2 – 185.00 zł, D2 – 185.00 zł
Miejsce szkolenia:  OKiDZ „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, budynek A

Grupa G-3 urządzenia gazowe (eksploatacja i dozór)

 • urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i rozkładania paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi stacje gazowe tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienione w wyżej wymienionych punktach

Cena kursu:  350.00 zł netto/os. + 23%VAT (cena obejmuje również materiały szkoleniowe)
Cena egzaminów:  E3 – 185.00 zł, D3 – 185.00 zł
Miejsce
szkolenia: 
OKiDZ „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, budynek A