Obsługa suwnic, żurawi, podestów, wciągarek itp. UDT

Program

suwnice_irpProgram kursu obsługi urządzeń transportu bliskiego (suwnice, wciągarki, wciągniki) sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny:

 • Akty prawne związane z dozorem technicznym
 • Budowa suwnic wciągarek i wciągników
 • Eksploatacja suwnic wciągarek i wciągników
 • Praktyczne zapoznanie słuchaczy z prawidłową obsługą
 • Uruchamianie, sprawdzanie stanu technicznego
 • Przemieszczenie ładunków zgodnie z czynnościami, przed, w czasie i po zakończeniu pracy

Program kursu obsługi dźwigów towarowo-osobowych:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o budowie dźwigów, szyb i maszynownia
 • Kabina i przeciwwaga
 • Zespół napędowy wciągarka – silnik
 • Urządzenia elektryczne
 • Układy sterownicze dźwigów
 • Obowiązki i zadania dźwigowego
 • Awarie i zasady bezpieczeństwa pracy dźwigowego
 • Zajęcia praktyczne

Program kursu operatora żurawia wieżowego:

 • Budowa żurawi wieżowych
 • Obsługa żurawi i zasady eksploatacji
 • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy żurawi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Transport, napęd i sterowanie żurawi wieżowych
 • Zajęcia praktyczne

Prowadzący

Zajęcia prowadzi doświadczony praktyk i ekspert w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego, wieloletni członek komisji egzaminacyjnych UDT, członek wielu specjalistycznych organizacji i stowarzyszeń, bardzo lubiany przez uczestników głównie ze względu na bezkresną cierpliwość, dokładność i prostotę w przekazywaniu niekiedy skomplikowanych zagadnień.

Obsługujemy firmy i instytucje na terenie województwa dolnośląskiego. Zapraszamy do kontaktu. Organizujemy szkolenia na zlecenie (zamknięte) nawet dla 2 osób! Zapewniamy kompleksową obsługę – począwszy od przygotowania zakresu szkolenia, materiałów, poprzez organizację egzaminu i kontakt z UDT, aż po przekazanie uprawnień i dokumentacji.

Atrakcyjne ceny! Znakomita i kompleksowa obsługa!