Kurs obsługi wózków jezdniowych + egzamin UDT

Programwozki_jezdniowe

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózka
  • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
  • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • Wiadomości z zakresu bhp
  • Bezpieczna wymiana i obsługa butli gazowych w wózkach jezdniowych
  • Bezpieczna wymiana i obsługa butli gazowych w wózkach jezdniowych – praktyka
  • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków