Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych + egzamin UDT

Program

konserwator_wozkow_jezdniowych

 • Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
 • Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz innych przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 • Tryb postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznych dozorem
 • Rodzaje i terminy badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych przez konserwatora podczas tych badań
 • Sposób postępowania eksploatującego i konserwatora w razie zaistnienia niebezpiecznego uszkodzenia / nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia technicznego
 • BHP przy konserwacji wózków
 • Konstrukcje, rodzaje i mechanizmy wózków, stateczność, zespoły i elementy wózków
 • Wyposażenie elektryczne wózków
 • Wyposażenie hydrauliczne wózków
 • Konserwacja wyposażenia elektrycznego wózków
 • Konserwacja wyposażenia hydraulicznego wózków
 • Rodzaje urządzeń zabezpieczających stosowanych w wózkach
 • Napisy i oznaczenia
 • Weryfikacja stanu technicznego i poprawności działania
 • Obsługa badań przeprowadzanych przez jednostkę inspekcyjną UDT