BHP i P.Poż (również e-learning)

Rodzaje oferowanych szkoleń BHP

bhp_i_p_poz

 1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 2. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno- technicznych
 3. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno- biurowych
 4. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 5. Szkolenie z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego z praktyką:
  • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej
  • Wybrane elementy teorii rozwoju pożaru
  • Podręczny sprzęt  gaśniczy:  zasady doboru, obsługi  i konserwacji
  • Urządzenia przeciwpożarowe
  • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
  • Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, w tym  szczególnie zasady organizacji ewakuacji – na podstawie udostępnionej przez właściciela  zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Pokaz obsługi i ćwiczenia praktyczne z wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe i koc gaśniczy

Szkolenia e-learningowe

Oferujemy szkolenia e-learningowe:

 1. Stanowiska kierownicze 4 h: 99 zł / os.
 2. Stanowiska inżynieryjno-techniczne 5 h: 99 zł / os.
 3. Stanowiska administracyjno-biurowe 3 h: 65 zł / os.