Audyt energetyczny i doradztwo

Program

audyt_energetyczny

  • Podstawy prawne
  • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
  • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
  • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
  • Ocena instalacji oświetleniowej budynku
  • Metodyka obliczeń
  • Metodyka opracowania świadectw
  • Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego
  • Sprawdzian umiejętności

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
Pomyślne złożenie egzaminu uprawnia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz do wpisania słuchaczy na listę Audytorów Energetycznych.