Pełnomocnik ISO (wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001)

Program

pelnomocnik_iso

 1. Główne założenia ZSZ (Zintegrowanych Systemów Zarządzania)Planowanie ZSZ
  • 8 zasad ZSZ
  • Cykl PDCA
 2. Zarządzanie Przez Cele
 3. Wymagania norm: Rola pełnomocnika w ZSZ
  • ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
  • ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005)
  • PN-N 18001:2004 /OHSAS 18001:2007
 4. Dokumentowanie i wdrażanie ZSZ
 5. Monitorowanie i weryfikacja ZSZ
  • Ocena zgodności
  • Audit wewnętrzny
  • Analiza danych
 6. Nadzorowanie i ciągłe doskonalenie ZSZ
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Zarządzanie zmianami