Metodyka optymalizacji – Kaizen, KVP, BPI

Szkolenie celuje w obszar działań menedżerskich – inicjowanie i nadzorowanie zmian w organizacji. Uczestnik pozna najnowszą wiedzę z zakresu optymalizacji procesów i funkcjonowania organizacji oraz nabędzie umiejętność posługiwania się metodami inicjującymi i wspomagającymi zmiany w organizacji.

Program

metodyka_optymalizacji_kaizen

 1. Współczesna organizacja:
  • konieczność poprawy procesów we współczesnej organizacji
  • identyfikacja i rodzaje problemów w organizacji
  • istota procesów optymalizacyjnych
  • optymalizacja a reengineering, elementy twórczości i heurystyka w procesie optymalizacji
 2. Proces Ciągłego Doskonalenia:
  • istota i cele, cykl działania organizacyjnego
  • cykl Deminga, współczesne systemy optymalizacyjne w organizacji
 3. Proces KVP Kaskade:
  • wprowadzenie do Systemu KVP Kaskade
  • omówienie założeń systemu i funkcji
  • podstawy metodologiczne i teoretyczne, istota procesu jego funkcje
  • fazy procesu KVP: formułowanie celów, planowanie, podejmowanie decyzji, realizacja, kontrola przebiegu procesu, przepływ informacji i komunikacja interpersonalna
 4. Wizualizacja w procesie KVP:
  • znaczenie, sposoby / formy
 5. Filozofia Kaizen (GembaKaizen):
  • cele Kaizen, zasady Kaizen
  • stanowisko pracy, standaryzacja, zarządzanie jakością
  • metody w ramach filozofii GembaKaizen
  • Toyota Production System a Kaizen
 6. BPI (Business Process Improvement):
  • cele BPI, zasady BPI, metody w ramach BPI
 7. Projektowanie zmian optymalizacyjnych w organizacji:
  • analiza sytuacji, wyznaczanie celów,
  • wybór optymalnych metod,
  • ocena wyników.
 8. Aspekty praktyczne:
  • ćwiczenia związane z planowaniem projektów optymalizacyjnych
  • ćwiczenia związane z metodyką Kaizen i GembaKaizen
  • ćwiczenia związane z określaniem celów optymalizacji i planowaniem realizacji zadań