Audytor ISO (wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001)

Program

 1. Wymagania norm pod kątem auditowania
  • ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
  • ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005)
  • PN-N 18001:2004 /OHSAS 18001:2007
 2. Audit – etapy i metodologia
 3. Audit w organizacji – rola czynnika ludzkiego
 4. Cele, program i narzędzia auditów
 5. Realizacja i zasady prowadzenia auditów
 6. Analiza wyników auditu
 7. Dokumentowanie – formularze, listy kontrolne, raport z auditów
 8. Zadania, cechy i umiejętności interpersonalne auditora
 9. Działania korygujące i zapobiegawcze oraz ocena skuteczności