Zarządzanie zmianą, czyli jak skutecznie komunikować i przeprowadzać zmianę

Gotowość wprowadzania zmian jest podstawowym warunkiem kształtowania kultury przedsiębiorczości. To, że zmian w dzisiejszych czasach nie sposób uniknąć już powszechnie wiadomo, zatem menedżerowie chcący osiągać wysokie wyniki muszą wykazać się daleko idącą gotowością do transformacji i dużym zaangażowaniem.

 

Program

zarzadzanie_zmiana

  • Zmiana jako stały element współczesnego modelu zarządzania i otoczenia organizacji
  • Czynniki determinujące sukces lub porażkę w procesie wprowadzania zmian
  • Wdrażanie zmian a kultura organizacyjna
  • Przygotowanie implementacji zmiany
  • Reakcje ludzi na zmiany – akceptacja, adaptacja, negacja
  • Koszty wprowadzania i zaniechania zmian (materialne i niematerialne)
  • Model wdrażania zmian
  • Przywództwo w procesie wprowadzania zmian
  • Komunikacja wewnętrzna i budowanie zaangażowania pracowników
  • Radzenie sobie z oporem i trudnymi sytuacjami w procesie wdrażania zmian