Zarządzanie wiedzą i pomysłami w organizacji

Wiedza jest kluczowym zasobem przedsiębiorstwa a umiejętność dobrego zarządzania nią decyduje o sukcesie rynkowym. Usystematyzowane zarządzanie wiedzą to system wielu interdyscyplinarnych działań zorientowanych na efektywne wykorzystanie zasobów wiedzy w celu realizacji celów biznesowych. Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego spektrum technik zarządzania wiedzą służących pozyskiwaniu, lokalizowaniu, tworzeniu, transferowi, wykorzystaniu i retencji wiedzy korporacyjnej.

Program

zarzadzanie_wiedza_i_pomyslami

 1. Zarządzanie wiedzą:
  • definicja, rodzaje wiedzy, znaczenie wiedzy dla współczesnej organizacji
 2. Kapitał intelektualny w organizacji:
  • wiedza specjalistyczna
  • doświadczenie, technologia, relacje z klientami, umiejętności zawodowe
 3. Kreowanie wiedzy jako element przewagi konkurencyjnej:
  • zasady budowania przewagi konkurencyjnej
  • kierunki rozwoju wiedzy
 4. Zarządzanie wiedzą w ramach pracy grupowej:
  • charakterystyka procesu zarządzania wiedzą w pracy grupowej
  • praca grupowa projektowa
  • praca grupowa procesowa
  • grupowe rozwiązywanie aktualnych problemów w organizacji
 5. Proces Zarządzania Pomysłami (Ideenmanagement):
  • istota, znaczenie, metody w ramach Zarządzania Pomysłami
  • przykłady wdrożenia systemów do Zarządzania Pomysłami, w koncernach międzynarodowych
 6. Inne metody zarządzania wiedzą w organizacji:
  • planowanie stanowisk (matryca kwalifikacji), staże, Job Rotation, współpraca naukowa
 7. Proces kształcenia w organizacji:
  • planowanie ścieżki kariery zawodowej, formy kształcenia w organizacji
  • formy kształcenia poza organizacją, samokształcenie
  • formy nauczania elektronicznego (e-learning, blended learning)
 8. Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w ramach organizacji:
  • rodzaje potrzeb edukacyjnych, przesłanki do analizy potrzeb edukacyjnych w organizacji
  • projektowanie narzędzi diagnostycznych, analiza wyników