Zarządzanie projektami

Program

zarzadzanie_projektami

 1. Charakterystyka zarządzania projektami
  • definicja projektu
  • cykl życia projektu
  • pojęcia występująca w przedsięwzięciach projektowych
  • uniwersalność w zarządzaniu projektami
 2. Odbiorca / klient projektu
  • identyfikacja celów odbiorcy / klienta
  • uzasadnienie biznesowe projektu
  • jak identyfikować potrzeby klienta
  • pułapki w definiowaniu potrzeb
 3. Zespół projektowy
  • rola kierownika projektu
  • wybór osób do zespołu projektowego
  • efektywność zespołu
 4. Budżet projektu
  • określanie budżetu
  • metody określania i oceny kosztów
  • sposoby kontrolowania kosztów
 5. Struktura projektu – praktyczne podejście do planowania
  • zakres projektu
  • ustalanie celów głównych i cząstkowych projektu
  • Work breakdown structure (WBS) – definicja
  • budowanie WBS
  • budowanie harmonogramu, ustalanie kamieni milowych
  • alokacja zasobów finansowych – ustalanie budżetu
  • alokacja zasobów osobowych
  • metoda ścieżki krytycznej
  • ustalenie sposobów monitoringu i kontroli
 6. Zagadnienia projektowe
  • rejestr zagadnień projektowych
  • sposób zarządzania zagadnieniami projektowymi
 7. Ryzyka projektu
  • definicja ryzyka projektowego, identyfikacja ryzyka
  • sposoby zarządzania ryzykiem – rejestr ryzyka
  • zarządzanie ryzykiem: wpływ na efektywność i sukces projektu
 8. Zamknięcie projektu
  • ocena wykonania
  • rozliczenie projektu
  • wnioski na przyszłość – rejestr doświadczeń