Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie ma niezwykły wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiąże się z racjonalnym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa za pomocą odpowiednich narzędzi.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z narzędziami zarządzania kosztami oraz praktycznym wykorzystaniem tych narzędzi na bazie arkusza kalkulacyjnego.

Program

zarzadzanie_kosztami

  • wpływ zaawansowanego otoczenia technologicznego na koszty przedsiębiorstwa
  • analiza przydatności tradycyjnych systemów rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji
  • rachunek kosztów jako instrument zaawansowanej rachunkowości zarządczej
  • budowa modelu ABC (Activity Based Costing) – modelowanie procesów
  • budowa modelu ABC – etap kosztorysowania produktów
  • kalkulacja kosztu wytworzenia produktu według metod tradycyjnych i koncepcji ABC – analiza porównawcza
  • zarządzanie kosztami działalności (Activity Based Management)