Szkolenia z zarządzania

 

Jakość w zarządzaniu firmą

Zarządzanie jest ważne w każdej firmie. Łatwo jednak odróżnić firmę, w której stosowane są najlepsze praktyki, od takiej, gdzie pod pojęciem zarządzania kryje się zasada “dziel i rządź”, bez logiki i sensu. Żeby poznać profesjonalne zarządzanie i wprowadzać je w życie, pomocne są szkolenia z zarządzania, na które zapraszamy do Synergy Trainings we Wrocławiu.

Szkolenia w Synergy Trainings w zakresie zarządzania skupiają się na kilku obszarach. Zostały one tak dobrane, aby w sposób maksymalny umożliwić uczestnikom zaznajomienie się danymi zagadnieniami. Są starannie selekcjonowane pod kątem przydatności w pracy zawodowej. W toku analizy wyodrębniono kilka grup.

Pierwsze z nich to “Zarządzanie wiedzą i pomysłami w organizacji”. Wiedza bowiem z roku na rok jest coraz bardziej doceniania w każdej organizacji. Nie ma jednak z niej pożytku, gdy jest rozproszona i nieskoordynowana, gdyż wtedy nie można z niej czerpać, tak jakby się chciało. Dlatego też odpowiednie i mądre zarządzanie wiedzą gwarantuje sukces.

Drugi obszar to “Zarządzanie projektami”. To umiejętność niezbędna w każdej firmie. Nieważne czy jest to duża, czy mała firma, wszędzie podejmowane są próby wprowadzenia nowych rozwiązań, a wiedza dotycząca zarządzania projektami, jest w takiej sytuacji kluczowa. Przygotowujemy przyszłych specjalistów do opracowywania i wdrażania najlepszych projektów.

Kolejne szkolenie to “Zarządzanie kompetencjami”. To dziś podstawa i filar polityki personalnej każdej firmy. Takie zarządzanie to jeden z najważniejszych elementów procesu, który ustala wartości i hierarchię stanowisk w organizacji, co pomaga w dopasowaniu do nich właściwych pracowników.

Nie mniej ważne jest kolejne szkolenie – “Zarządzanie kosztami”. Takie zarządzanie ma bardzo dobry wpływ na rentowność działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu można racjonalnie kształtować poziom i struktury kosztów przedsiębiorstwa przy pomocy odpowiednich narzędzi. Uczestnicy tego szkolenia poznają takie narzędzia i będą umieli je później wykorzystać w każdej firmie.

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie firmy bez kolejnego obszaru, jakim jest “Zarządzanie ludźmi/zespołem”. Na szkoleniu poruszane są takie zagadnienia jak synergia w organizacji, modele zarządzania zasobami ludzkimi czy rozwijanie potencjału i kwalifikacji pracowników. Ostatnie ze szkoleń – “Zarządzanie zmianą, czyli jak skutecznie komunikować i przeprowadzać zmianę” będzie najlepsze dla menedżerów, którzy są odpowiedzialni za obszar wprowadzania zmian, które zapewniają powodzenie całej organizacji.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową