Sekretarka w małej firmie

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Na kursie zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu. W trakcie nauki na kursie poznasz poszczególne etapy obiegu dokumentów w firmie oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Po ukończeniu kursu z powodzeniem zorganizujesz pracę w sekretariacie. Będziesz również umiała profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję. Poznasz także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, niezwykle przydatne w trakcie negocjacji, ale także podczas wykonywania codziennych obowiązków, Dowiesz się również jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego szefa.

Szczegółowy program kursu:

  1. Zasady organizacji i prowadzenia sekretariatu/biura (6 godz.)
  2. Prowadzenie i obieg dokumentacji sekretariatu/biura (7 godz.)
  3. Dokumentacja biurowa (8 godz.)
  4. Zarządzanie (3 godz.)
  5. Profesjonalna obsługa klienta i etykieta biurowa (6 godz.)
  6. Komputeryzacja prac biurowych (30 godz.)
Kurs kończy się egzaminem, ocena z egzaminu zostanie umieszczona na zaświadczeniu MEN.
Wszyscy uczestniczy otrzymają certyfikat ukończenia oraz zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W trakcie zajęć wykładowcy udzielą informacji i oraz dotyczących szczegółowych rozwiązań związanych z pracą.

Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.

Czas trwania kursu: 60 godzin.
Cena kursu: 590 zł netto + 23% VAT