Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Program:
1. Ogólne zasady prowadzenia PKPiR.
2. Księga przychodów i rozchodów jako ewidencja działalności gospodarczej
3. Zasady ewidencji kosztów:
 • pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
 • rodzaje kosztów uzyskania przychodów i ich ewidencja.
4. Zasady ewidencji przychodów.
 • pojęcie przychodów z działalności gospodarczej,
 • ujęcie przychodów ze sprzedaży.
5. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą przychodów i rozchodów – 1 godz.
6. Samochód w firmie.
 • skutki w podatku dochodowym,
 • skutki w podatku VAT,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • miesięczne zestawienie poniesionych wydatków,
7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w firmie.
 • definiowanie środków trwałych,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
8. Inwentaryzacja.
 • istota i metody inwentaryzacji,
 • inwentaryzacja drogą spisu z natury,
 • wycena składników spisu z natury,
 • wypełnianie arkuszy spisowych.
9. Zamknięcie miesięczne i roczne księgi przychodów i rozchodów.
 • ustalenie dochodu miesięcznego z działalności gospodarczej,
 • ustalenie dochodu rocznego z działalności gospodarczej,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
 • sporządzanie deklaracji skarbowych.
10. Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług.
 • dokumentacja transakcji kupna i sprzedaży przez podatnika VAT,
 • ewidencja VAT sprzedaży,
 • ewidencja VAT zakupu,
 • deklaracje podatkowe VAT.
11. Pracownik w firmie.
 • elementy prawa pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
12. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów przy wykorzystaniu programu komputerowego Insert GT.

 

Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu to 38 godz.

Termin kursu: Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.