Opiekun/opiekunka osób starszych

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników kursu praktycznych i merytorycznych kwalifikacji w pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi w celu zastosowania ich w odpowiednich instytucjach i ośrodkach opieki, jak również w opiece ambulatoryjnej na terenie kraju i Unii Europejskiej.
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
● aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych (konieczna przed rozpoczęciem praktyk – praktyk można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu zajęć stacjonarnych)
● posiadanie predyspozycji psychofizycznych do opieki nad osobami starszymi; odpowiedzialność, dobra kondycja psychofizyczna, odporność na stres, cierpliwość, duża wrażliwość, życzliwość, tolerancyjność, łatwość przystosowania się do zmieniającej się sytuacji, zdolność nawiązywania kontaktów.

Program kursu

  1. Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka opiekuna.
  2. Zagadnienia związane z procesem starzenia się organizmu.
  3. Anatomia i fizjologia wieku podeszłego (obserwacja chorego, pomiar parametrów). Choroby wieku podeszłego (demencja, Alzhaimer, Parkinson, cukrzyca, udar) i opieka nad osobami cierpiącymi.
  4. Opieka i pielęgnacja pacjenta w podeszłym wieku oraz obłożnie chorego w łóżku (profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji).
  5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  6. Zasady żywienia ludzi starszych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii.
  7. Opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci.
  8. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną.
  9. Praktyka w Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach na terenie Wrocławia lub w pobliżu miejsca zamieszkania.
Program kursu zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Opiekunka środowiskowa” (346103) opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.
Koszt kursu wynosi 790 zł
UCZESTNIK zobowiązany jest do wpłaty w/w kwoty na konto: PKO 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194
Kurs obejmuje:
● 52 godziny teorii (1.5 tygodnia) – zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godz. 8.00–15.00
● plus praktyka (minimum 100 godzin), zajęcia odbywają się w godzinach przed i popołudniowychPotwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu.
Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym uczestnicy, otrzymają certyfikat w języku POLSKIM, NIEMIECKIM I ANGIELSKIM oraz zaświadczenie ukończenia kursu poświadczające ich kwalifikacje i nabyte umiejętności (zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.