Podstawy Rachunkowości

Cel kursu:
Szkolenie stanowi doskonałą okazję dla osób chcących przekwalifikować się, jak i dla osób chcących zrozumieć ideę systemu księgowości. Celem kursu jest omówienie podstawowych zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w oparciu o regulacje prawne. Istotne zagadnienia zostaną przedstawione na podstawie praktycznych przykładów. Oferta została przygotowana specjalnie dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Uwzględnia ich potrzeby dotyczące miejsca, czasu i ceny.
Cena kursu:
200 zł brutto za osobę
Termin kursu:
Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.
Prowadzący:
Kurs poprowadzi trener z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym, dotyczącym obsługi programu Excel, specjalista w zakresie biznesowych zastosowań arkusza kalkulacyjnego oraz doświadczony wykładowca i pasjonat. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych oraz studiów podyplomowych z informatyki. Nauczyciel grafiki komputerowej.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do rachunkowości.
  2. Rodzaje kont.
  3. Zasady księgowania.
  4. Podstawowe sprawozdania finansowe ( bilans , rachunek zysków i strat, zestawienie przepływów pieniężnych).
  5. Wystawianie faktur oraz rachunków.
  6. Podstawy rachunkowości z wykorzystaniem programów komputerowych.
Dodatkowe informacje: tel. 71 377 21 01, biuro.karier@edukacja.wroc.pl