Kurs edytorstwa współczesnego

I POZIOM (dla początkujących) skierowany jest do osób, które nie miały kontaktu z czynnościami wydawniczymi albo miały go w bardzo niewielkim stopniu.
Czas trwania – 60 godzin.
● podstawowe zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej różnego rodzaju wydawnictw,
● podstawy edytorstwa,
● podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych,
● podstawy redagowania merytorycznego, formalno-porządkowego, językowego i korekty,
● kultura języka i wybrane zagadnienia poprawności językowej,
● podstawy redakcji technicznej,
● podstawy typografii,
● podstawy grafiki wydawniczej,
● kalkulacja wydawnicza i poligraficzna.

II POZIOM (dla zaawansowanych) skierowany jest do osób, które już pracowały bądź pracują w obszarze wydawniczym, przy redakcji tekstów, tworzeniu pism i dokumentów oraz chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Czas trwania – 60 godzin.
● liternictwo, typografia i grafika wydawnicza,
● design i layout publikacji zwartych i ciągłych,
● techniki i technologie w redakcji technicznej,
● skład komputerowy DTP (InDesign, QuarkExpress, PhotoShop),
● systemy prepress, digital workflow,
● techniki i technologie poligraficzne,
● materiałoznawstwo poligraficzne, introligatorstwo,
● publikowanie elektroniczne (formaty elektroniczne i język XHTML).
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia zaawansowanego kursu wydawniczego i DTP, zawierający zakres szkolenia.
Zajęcia na obydwu poziomach mają charakter warsztatowy – główny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie kursu wykorzystywane będą narzędzia multimedialne, sprzęt komputerowy, a każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. Prowadzący kurs to wybitni specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w szeroko pojętym obszarze edytorstwa.
Do wyboru dwa tryby uczestnictwa w zajęciach:
● Planowany termin rozpoczęcia zajęć: w dni powszednie: we wtorki i w czwartki od godz. 16:30 do 19:30 (czas trwania kursu: 10 tygodni)
● Planowany weekendowy termin rozpoczęcia zajęć: (czas trwania kursu: 5 weekendów)
Koszt uczestnictwa w kursie: 800 zł (za każdy poziom)
Opłata obejmuje przygotowanie i realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatów o ukończeniu kursu.
Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.