Kasjer złotowo-walutowy

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.

Program kursu:

 1. Ustawa Prawo Dewizowe, ochrona prawna środków płatniczych.
 2. Organizacja pracy kasjera złotowo-walutowego.
 3. Omówienie zabezpieczeń znaków pieniężnych, rozróżnianie technik druku. klasyfikacja zabezpieczeń.
 4. Omówienie zabezpieczeń PLN banknoty emisji 1994 oraz 2012.Nowe 200.00 PLN od 2017r.
 5. Zasady zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych wprowadzenie procedury.
 6. Zasady wymiany i przyjmowania uszkodzonych, zniszczonych, wycofanych z obiegu znaków pieniężnych PLN oraz waluty obcej.
 7. Omówienie podrobionych, przerobionych znaków pieniężnych.
 8. Metody zabezpieczeń banknotów EUR, USD podział na emisje, GBP, CZK, CHF – ćwiczenia.
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 10. Wskazanie sposobów realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 11. Egzamin
Prowadzący:
Kurs poprowadzi specjalista z zakresu badania autentyczności banknotów, uczestnik kursów organizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, trener, szkoleniowiec, ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z zakresu Menedżer Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na co dzień zawodowo mający do czynienia ze środkami płatniczymi różnych krajów.

Cena kursu:550.00 zł brutto/ osobę.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.