Kadry i płace

Cel kursu:
Oferta została przygotowana specjalnie dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Uwzględnia ich potrzeby dotyczące miejsca, czasu i ceny.
Celem kursu jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.
Cena kursu:
200 zł brutto za osobę
Termin kursu:
Z uwagi na rodzaj szkolenia (otwarte), terminy szkoleń będą ustalone i podane na stronie www po zebraniu grupy.
Prowadzący:
Kurs poprowadzi trener z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec od lat prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym, ekonomii menedżerskiej, obsługi programów finansowo – księgowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program szkolenia:

 1. Podstawy rozliczania wynagrodzeń.
 2. Rodzaje umów o pracę.( umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski).
 3. Pojecie i zasady naliczania wynagrodzeń.
 4. Koszt pracownika , koszt pracodawcy.
 5. Świadczenia pozapłacowe.
 6. Rozliczanie podróży służbowych.
 7. Wynagrodzenia za czas choroby i niezdolności do pracy.
 8. Dokumentacja kadrowa.
 9. Wprowadzenie do pracy w dziale kadr.
 10. Organizacja służby personalnej.
 11. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych.
 12. Dokumentacja kadrowa.
Dodatkowe informacje: tel. 71 377 21 01, biuro.karier@edukacja.wroc.pl