Szkolenia Otwarte

 

Ośrodki szkoleniowe dosyć często poza szkoleniami zamkniętymi organizują też szkolenia otwarte, czyli dostępne dla wszystkich. Jeśli mamy tylko taką możliwość to warto z nich skorzystać, szczególnie z oferty Synergy Trainings, profesjonalnego ośrodka szkoleniowego zlokalizowanego we Wrocławiu.

Szkolenia otwarte w Synergy Trainings są bardzo ciekawe, dopasowane do stale zmieniających się realiów na rynku pracy. Bardzo aktualne jest szkolenie “Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2016 r.”. Przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zajmują się sprawami kadrowymi. Na szkoleniu każdy z uczestników dowie się, jakie zmiany w prawie pracy wchodzą w życie od 2016 roku.

W każdej firmie konieczny jest księgowy, stąd nasza kolejna propozycja – kurs “Samodzielny księgowy-bilansista”. Po tym kursie każdy uczestnik będzie gotowy do wykonywania zawodu księgowego na poziomie zaawansowanym. Tak przeszkolona osoba zatrudnienie znaleźć może w różnych małych i średnich firmach, jak i biurach rachunkowych. Kurs zapewnia nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności, jakie umożliwiają samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W tym obszarze oferujemy również “Kurs księgowości od podstaw”. Z pewnością zainteresuje osoby, które w pełni chcą przyswoić zagadnienia związane z księgowością małych i średnich firm, aspektami prawnymi odnoszącymi się do działalności gospodarczej, jak i rachunkowością finansową.

Trudno sobie wyobrazić, że w firmie nie ma sekretarki, która musi o wszystkim pamiętać i jak to się mówi – trzymać rękę na pulsie. “Sekretarka w małej firmie” – nasze kolejny kurs – pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych, które niezbędne są do jak najbardziej efektywnego prowadzenia sekretariatu.

A firma bez specjalisty ds. kadr i płac? Wykluczone. Na rynku jest stałe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowaliśmy szkolenie, na jakim kształcimy specjalistów ds. kadr i płac. Na szkoleniu poruszane są takie zagadnienia jak przepisy w zakresie kadr i prawa pracy, ubezpieczenia społeczne, płace czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Uzupełnieniem tego wszystkiego jest zaznajomienie z praktycznym zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych, które niezbędne są do prowadzenia spraw kadrowych i płacowych.

Mamy też coś dla kasjerów – kurs “Kasjer złotowo-walutowy”. Przygotowuje on uczestników do przyswojenia niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności w tym zawodzie, w szczególności umiejętności w dziedzinie rozpoznawania falsyfikatów polskich oraz zagranicznych znaków pieniężnych.

Mamy też propozycję dla opiekunek/opiekunów osób starszych. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników – pod kątem merytorycznym i praktycznym – do pielęgnacji i opieki osób starszych. Kurs przygotowuje do pracy w odpowiednich instytucjach i ośrodkach opieki, ale także w opiece ambulatoryjnej. Praca w tym zawodzie oferowana jest w Polsce, jak i za granicą, po skończonym kursie wzrastają więc nasze szanse na znalezienie pracy.

Ponadto organizujemy “Kurs pilotów wycieczek” i “Kurs edytorstwa współczesnego”. Przez cały czas śledzimy, co się dzieje na rynku pracy, w razie potrzeby reagujemy, wzbogacając nasze kursy o nowe zagadnienia. To gwarancja, że przekazywana wiedza jest zawsze aktualna i na najwyższym poziomie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową