Obsługa komputera i podstawy administrowania systemami operacyjnymi

Programobsluga_komputera

  • podstawy obsługi wybranych systemów operacyjnych (Windows, Linux)
  • zarządzanie systemami operacyjnymi
  • zarządzanie danymi: plikami i folderami
  • obsługa urządzeń peryferyjnych
  • instalacja systemu operacyjnego
  • zarządzanie użytkownikami
  • archiwizacja danych
  • zasady bezpieczeństwa systemów komputerowych
  • praca w sieci lokalnej i globalnej
  • wymiana danych z innymi programami