Zaawansowana metodyka pracy grupowej

Program

zaawansowana_metodyka_pracy_grupowej

1. Problemy praktyczne w organizacji:

 • istota sytuacji problemowej
 • problemy teoretyczne (poznawcze) i praktyczne
 • problemy organizacyjne (dewiacyjne, optymalizacyjne i twórcze)

2. Istota heurystyki:

 • cechy i uwarunkowania twórczości
 • antynomia, paradoks i synergia w rozwiązywaniu problemów
 • efekt organizacyjny i społeczny (facylitacyjny)

3. Grupowe rozwiązywanie problemów:

 • grupowo czy indywidualnie
 • grupa i jej atrybuty, korzyści i zagrożenia w pracy grupowej

4. Metody moderacyjne:

 • charakterystyka społecznych form i technik pracy w moderacji (istota, zakres zastosowań, zalety i wady)
 • prowadzący, (moderator), uczestnicy
 • cechy charakterystyczne
 • zasady realizacji
 • moderacja a narada moderowana

5. Praca moderatora:

 • rola i zadania moderatora, środki oddziaływania na grupę

6. Przygotowanie moderacji:

 • przygotowanie merytoryczne, przygotowanie metodyczne
 • przygotowanie organizacyjne, przygotowanie osobiste

7. Przebieg moderacji:

 • wprowadzenie, zbieranie tematów, wybór tematów
 • opracowanie tematów, zaplanowanie środków realizacji, pomysłów (zadań)
 • ocena pomysłów, zakończenie

8. Inscenizacje:

 • praktyczne ćwiczenia moderacyjne, odgrywanie roli moderatora

9. Aspekty praktyczne:

 • ćwiczenia związane z formułowaniem problemów poznawczych i praktycznych
 • ćwiczenia związane z doborem metod moderacyjnych
 • ćwiczenia związane metodyką oceny pomysłów
 • inscenizacje moderacyjne