Trening decyzyjny

Program


trening_decyzyjny1. Osobowościowe przesłanki w procesie podejmowania decyzji:

 • predyspozycje i uwarunkowania osobowościowe w procesie decyzyjnym

2. Proces decyzyjny – definicja, uwarunkowania:

 • istota procesu decyzyjnego, wprowadzenie do teorii decyzji
 • znaczenie decyzji w rozwoju organizacji
 • paradygmat systemowy w procesie decyzyjnym

3. Sytuacje decyzyjne w organizacji:

 • rodzaje decyzji w organizacji, analiza sytuacji decyzyjnej
 • problem, zadanie, dyrektywa w procesie decyzyjnym
 • przygotowanie i inicjowanie zmian w organizacji
 • zbieranie informacji w procesie decyzyjnym
 • sytuacje kryzysowe organizacji – interpretacja sytuacji, proces decyzyjny

4. Analiza procesów decyzyjnych w organizacjach odnoszących sukcesy:

 • strategia sukcesu, analiza strategii konkurencyjnych
 • case study – strategie decyzyjne wielkich menedżerów: Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, Lee Iacocca, Jack Welch

5. Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne:

 • wyznaczanie celów jako element budowania strategii organizacji
 • zasady formułowania celów w organizacji
 • ćwiczenia w formułowaniu celów dla organizacji (scenariusze)

6. Decyzje personalne:

 • znaczenie decyzji personalnych, analiza postaw i zachowań (klasyfikacja)
 • delegowanie uprawnień decyzyjnych – zasady
 • trudne decyzje personalne, odpowiedzialnoś decyzyjna

7. Metody wspierające procesy decyzyjne w organizacji:

 • wizualizacja i narzędzia informacyjne, diagramy, grafy, drzewa decyzyjne
 • komputerowe wspieranie procesu decyzyjnego

8. Scenariusze decyzyjne:

 • ćwiczenia i gry umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy