Team building

Program

team_building

  • pojęcie grupy
  • etapy tworzenia grupy
  • zagrożenia w pracy grupowej i jej mechanizmy
  • role grupowe
  • trudne sytuacje grupowe (zarządzanie konfliktem i dynamiką grupy)
  • wpływ społeczny a praca w grupie
  • zarządzanie zmianą w zespole (klasyfikacje i modele zmian, radzenie sobie z oporem)
  • zarządzanie czasem zespołu (nadawanie rang celom i wyznaczanie priorytetów, zamrażanie efektów zmiany)

Team building jest szkoleniem kompetencji interpersonalnych. Jego celem jest zbudowanie zgranego, bezkonfliktowego i efektywnego zespołu. Zawiera elementy gier lub łamigłówek, których rozwiązanie wymaga kooperacji oraz zaangażowanie całego zespołu. Przebieg współpracy jest na bieżąco obserwowany przez trenera, który następnie omawia ją z uczestnikami. Informacja zwrotna, bazująca na obserwacji sposobu i dynamiki współpracy w czasie rzeczywistym, jest najbardziej kluczowym elementem i pozwala wyselekcjonować oraz utrwalić pożądane, pro-zespołowe zachowania. Dzięki temu poszczególni pracownicy uczą się, że korzyści ze współpracy przewyższają korzyści z rywalizacji oraz że jako zespół – potrafią więcej.