Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

Występ przed publicznością to zjawisko żywe, emocjonujące i dla wielu stresujące. Jak zbudować korzystny wizerunek, zaprezentować się jako osoba kompetentna, rozbudzić ciekawość widza, poprowadzić spotkanie w sposób oryginalny i skuteczny – i jeszcze czerpać z tego przyjemność?
Czy można się tego nauczyć? Przekonaj się na naszym szkoleniu z profesjonalnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Programskuteczne_prezentacje_i_wystapienia_publiczne

 

  • proces komunikowania się
  • analiza zachowań społecznych (własnych i odbiorców / publiczności)
  • skuteczna autoprezentacja
  • rodzaje wystąpień publicznych (wystąpienia autoprezentacyjne, okolicznościowe, perswazyjne i prezentacyjne)
  • budowanie kontaktu z publicznością
  • środki aktywizujące uczestników prezentacji
  • podstawy retoryki
  • zasady perswazji wg R.Cialdiniego
  • zasady argumentacji przyczynowo-skutkowej
  • zasady argumentacji normatywnej
  • neutralizowanie błędnej argumentacji
  • przeciwdziałanie manipulacji
  • przygotowanie i przebieg prezentacji
  • interakcje z trudnym uczestnikiem prezentacji (zachowania asertywne w trakcie i po prezentacji)

Aspekty praktyczne:

  • test własnego profilu zachowań
  • wystąpienie autoprezentacyjne (filmowane i oceniane)
  • wystąpienie prezentacyjne (filmowane i oceniane)

W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.