Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

Występ przed publicznością to zjawisko żywe, emocjonujące i dla wielu stresujące. Jak zbudować korzystny wizerunek, zaprezentować się jako osoba kompetentna, rozbudzić ciekawość widza, poprowadzić spotkanie w sposób oryginalny i skuteczny – i jeszcze czerpać z tego przyjemność?
Czy można się tego nauczyć? Przekonaj się na naszym szkoleniu z profesjonalnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Programskuteczne_prezentacje_i_wystapienia_publiczne

 

 • proces komunikowania się
 • analiza zachowań społecznych (własnych i odbiorców / publiczności)
 • skuteczna autoprezentacja
 • rodzaje wystąpień publicznych (wystąpienia autoprezentacyjne, okolicznościowe, perswazyjne i prezentacyjne)
 • budowanie kontaktu z publicznością
 • środki aktywizujące uczestników prezentacji
 • podstawy retoryki
 • zasady perswazji wg R.Cialdiniego
 • zasady argumentacji przyczynowo-skutkowej
 • zasady argumentacji normatywnej
 • neutralizowanie błędnej argumentacji
 • przeciwdziałanie manipulacji
 • przygotowanie i przebieg prezentacji
 • interakcje z trudnym uczestnikiem prezentacji (zachowania asertywne w trakcie i po prezentacji)

Aspekty praktyczne:

 • test własnego profilu zachowań
 • wystąpienie autoprezentacyjne (filmowane i oceniane)
 • wystąpienie prezentacyjne (filmowane i oceniane)

W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.