Rozwiązywanie konfliktów i asertywność

Program

rozwiazywanie_konfliktow_i_asertywnosc

1. Istota komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych:

 • czym jest konflikt, a czym nieporozumienie
 • przyczyny powstawania konfliktów
 • uwarunkowania osobowościowe w procesie konfliktu
 • konflikt jawny i konflikt ukryty
 • perswazja i manipulacja w procesie komunikacji

2. Konflikty w relacji z trudnym klientem:

 • uwarunkowania osobowościowe klientów
 • uwarunkowania emocjonalne komunikacji
 • uwarunkowania merytoryczne komunikacji
 • argumentacja – rodzaje i siła oddziaływania
 • pytania, zwroty i parafrazy
 • wprowadzenie do dialektyki

3. Odkrywanie asertywności:

 • istota asertywności
 • prawo wyrażania siebie
 • kluczowe czynniki zachowań asertywnych
 • przeszkody w asertywnej autoekspresji
 • odbieranie informacji zwrotnej
 • gotowość do bycia otwartym
 • odnoszenie się do innych
 • werbalne i niewerbalne składniki asertywnego zachowania

4. Asertywne myślenie i zachowanie:

 • akceptacja samego siebie i innych
 • zachowania asertywne a manipulacje
 • środki retoryczne w zachowaniach asertywnych
 • behawioralny model rozwoju osobistego
 • kształtowanie indywidualnych celów
 • zachowania asertywne z trudnymi klientami / rozmówcami

5. Aspekty praktyczne:

 • test indywidualnego sposobu rozwiązywania konfliktów
 • test asertywności
 • inscenizacje rozmów wyjaśniających
 • case study sytuacji konfliktowych