Efektywna komunikacja

Program

efektywna_komunikacja

Moduł I: komunikacja niewerbalna a budowanie relacji

 • znaczenie komunikacji niewerbalnej w komunikacji
 • budowanie  i rozpoznawanie  dobrego  kontaktu  (rapport)
 • znaczenie  poszczególnych  aspektów  komunikacji  niewerbalnej w budowaniu  relacji

Moduł II: komunikacja werbalna a budowanie relacji

 • znaczenie systemów reprezentacji – czyli o tym, że każdy jest inny
 • jak rozpoznawać systemy reprezentacji u rozmówcy
 • jak i co mówić aby informacja trafiła do wszystkich

 Moduł III: odzyskiwanie utraconych informacji (metamodel)

 • mechanizmy odpowiedzialne  za konstruowanie  i wypowiadanie  komunikatu
 • ograniczenia  percepcji – rodzaje i przykłady
 • generalizacje,  zniekształcenia,  wyparcia – czyli skąd się biorą nieporozumienia w komunikacji

Moduł IV: konflikty w komunikacji i sposoby ich rozwiązywania

 • czym jest konflikt w komunikacji
 • hamulce skutecznej komunikacji
 • kierowanie i moderowanie rozmową
 • subtelności sugestii
 • implikacje – przekierowanie uwagi od problemu do rozwiązania (model Miltona)

Moduł V: perspektywa w lepszym zrozumieniu rozmówcy

 • znaczenie emocji w odbiorze komunikatu
 • dystans a obiektywna  ocena sytuacji
 • pozycje percepcyjne – poszerzenie perspektywy  i nowe podejście do rozwiązywania problemów w komunikacji