Efektywna e-komunikacja w zespole wirtualnym

Program

efektywna_e_komunikacja_w_zespole_wirtualnym
Diagnoza stanu aktualnego

Przepływ informacji w zespole rozproszonym geograficznie:

 • komunikacja wirtualna
 • rola słowa pisanego (maile, smsy, czat) w skutecznej komunikacji
 • odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy – określenie ról w strukturze macierzowej
 • tworzenie modeli przepływów informacji
 • optymalizacja komunikacji
 • koordynacja przepływu informacji między zespołami

Zarządzanie zespołem wirtualnym:

 • cele, oczekiwania i zasady współpracy
 • różni ludzie w różnych zespołach – jak różnorodność przekuć w przewagi
 • zależności wykonawcze, merytoryczne i czasowe w pracy zespołów – sposoby zarządzania
 • synchronizacja pracy zespołów
 • transparentność pracy zespołów
 • motywowanie zespołów wirtualnych
 • określenie ról zwierzchnich w strukturze macierzowej, a zarządzanie czasem
 • wpływ integracji i sympatii na współpracę między zespołami
 • spotkania robocze i dyskusje moderowane

Zarządzanie konfliktem w zespołach wirtualnych:

 • przyczyny konfliktów i nieporozumień
 • odpowiedzialności za rozwiązanie nieporozumień
 • sposoby rozwiązania konfliktów
 • delegowanie odpowiedzialności, a zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych