Akademia Lidera

Akademia Lidera to cykl szkoleń z zakresu kompetencji społecznych ułożony w jedną spójną całość.

Dobry lider, to taka osoba, za którą idzie zespół, to właśnie dzięki niemu organizacja odnosi zamierzone korzyści. Cykl szkoleń przygotowany w ramach „Akademii Lidera” ma na celu wykształcenie lub wzmocnienie w uczestnikach kompetencji liderskich potrzebnych do zarządzania zespołem we współczesnej organizacji.

Ramowy program Akademii Lideraakademia_lidera


MODUŁ  I. Komunikacja

I Dzień – Komunikacja

 • Sztuka komunikacji – czy można jej się nauczyć?
 • Jak przezwyciężać bariery komunikacyjne?
 • Jak mówić aby być słuchanym? Jak słuchać, aby rozumieć?

MODUŁ II. Zarządzanie Zespołem

II Dzień – Motywowanie

 • Motywowanie bez finansów – czy to możliwe?
 • Kijem czy marchewką? – o skutecznych sposobach motywowania
 • Inspirowanie pracownika do rozwoju. Pochwała, reprymenda, delegowanie zadań

III Dzień – Rozmowa oceniająca

 • Motywująca funkcja oceny pracowniczej. Kryteria, osoby i narzędzia oceniania
 • Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy oceniającej
 • Standard prowadzenia rozmowy oceniającej – o czym należy pamiętać?

MODUŁ III. Budowanie zespołu pracowniczego

IV Dzień – Budowanie zespołu

 • Kiedy grupa staje się zespołem, czyli jak dzięki współpracy osiągać cele projektowe
 • Etapy budowania zespołu
 • Przewodzenie zespołowi

MODUŁ IV Zarządzanie sobą

V Dzień – Radzenie sobie z konfliktami

 • Czym jest konflikt, jakie są jego przyczyny i jakie są strategie radzenia sobie z konfliktami?
 • Diagnoza własnej strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Zespołowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów. Jak można zapobiegać eskalacji konfliktu? (Studium przypadku)

VI Dzień – Radzenie sobie ze stresem

 • Czym jest stres? – stworzenie własnej definicji stresu oraz zrozumienie przyczyn stresu
 • Czy stres może być pozytywny?
 • Oswojenie stresu – jak chronić się przed wypaleniem zawodowym? Strategie radzenia sobie ze stresem