Kompetencje społeczne

 

Dlaczego warto inwestować w swoich pracowników?

Bez wątpienia, fundusze z Unii Europejskiej dobrze wpłynęły na branżę szkoleniową, co za tym idzie, zyskała na tym cała idea popularyzowania idei regularnego i ustawicznego dokształcania pracowników. W tym sensie można powiedzieć o różnych rodzajach szkoleń, przede wszystkim twardych i miękkich. Tego typu szkolenia organizowane są w stolicy Dolnego Śląska, czyli we Wrocławiu – w ośrodku Synergy Trainings.

Szkolenia kompetencyjne pracowników to jedna z najważniejszych i długofalowych inwestycji firmy. Na pewno nie zawsze efekty takich szkoleń można mierzyć od razu, lecz w dłuższym okresie zauważalny jest pewien trend: firmy, które zaniedbują szkolenia, mają coraz większe trudności z pozyskiwaniem najlepszych ludzi do pracy.

Dla pracodawcy najważniejsza jest wiedza, która faktycznie przełoży się na funkcjonowanie firmy. Dla pracodawcy przecież najważniejsze jest, ile zyska firma, jak poprawi się jej wydolność, czy będzie prowadzić do innowacji.

W tym sensie niezwykle ważne są również kompetencje społeczne. Jest to zdolność do samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności, jednocześnie biorąc przy tym pod uwagę zinternalizowany system wartości. Przez kompetencje społeczne rozumieć więc należy umiejętności warunkujące efektywność poradzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych określonego typu.

Każda firma, która chce polepszyć rozwój swoich pracowników, musi inwestować we właściwą atmosferę, jaka sprzyja kreatywności, rozwojowi i kulturze organizacyjnej. Najważniejszym “paliwem” takich zmian jest zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy.

Każda firma powinna spróbować korzystać z takich szkoleń, dzięki czemu jest bardziej konkurencyjna, a jednocześnie świadczy lepsze usługi dla swoich klientów. Oferta szkoleniowa Synergy Trainings jest bogata, więc zawsze łatwo znaleźć szkolenie, które będzie najbardziej dopasowane do określonych potrzeb.

Znajdziemy więc w ofercie Synergy Trainings szkolenie z efektywnej komunikacji, która jak wiadomo, przydaje się w każdym obszarze życia. Podobne są szkolenia z rozwiązywania konfliktów i asertywności, jak i skutecznej prezentacji i wystąpień publicznych. Opanowanie tych wszystkich umiejętności gwarantuje powodzenie w przyszłych działaniach – na drodze zawodowej, jak i prywatnej. Podobnie można powiedzieć o takich szkoleniach jak “Team building”, Zaawansowana metodyka pracy grupowej” czy “Akademia Lidera”.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową