ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Programsystem_zarzadzania_bezp_inf

  • interpretacja wymagań normy
  • struktura dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • korzyści wynikające z wdrożenia ISMS
  • przygotowanie do audytu systemu
  • planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające
  • prowadzenie audytu, techniki audytowania
  • formułowanie spostrzeżeń audytowych
  • sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe