Zarządzanie kosztami

Program

zarzadzanie_kosztami

  • wpływ zaawansowanego otoczenia technologicznego na koszty przedsiębiorstwa
  • analiza przydatności tradycyjnych systemów rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji
  • rachunek kosztów działań jako instrument zaawansowanej rachunkowości zarządczej
  • budowa modelu ABC (Activity Based Costing) – modelowanie procesów
  • budowa modelu ABC – etap kosztorysowania produktów
  • kalkulacja kosztu wytworzenia produktu według metod tradycyjnych i koncepcji ABC – analiza porównawcza
  • zarządzanie kosztami działań (Activity Based Management)