Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Program

ocena_kondycji_finansowej_przedsiebiorstwa

  • metody stosowane w rachunkowości
  • istota analizy i jej rola w procesie zarządzania
  • miejsce analizy finansowej w systemie analiz
  • podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza
  • wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • zastosowanie dźwigni finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem