Finanse dla niefinansistów

Program

finanse_dla_niefinansistow

  • podstawy rachunkowości
  • sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne
  • analiza sprawozań finansowych
  • koszty przedsiębiorstwa
  • analiza kosztów
  • upusty cenowe a wolumen sprzedaży
  • wartość pieniądza w czasie
  • metody oceny projektów inwestycyjnych