Controlling i rachunkowość zarządcza

Program

controlling_i_rachunkowosc_zarzadcza

  • znaczenie rachunkowości zarządczej w decyzjach ekonomicznych
  • koszty w procesie decyzyjnym
  • wpływ zastosowania tradycyjnych rozwiązao rachunku kosztów na zniekształcenie informacji o rzeczywistych kosztach  wytwarzanych produktów lub usług
  • zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • controlling operacyjny w firmie
  • budżetowanie kosztów i przychodów jako metoda zarządzania firmą
  • sporządzanie prognozowanych sprawozdao finansowych
  • budżetowanie kosztów
  • sporządzanie budżetów
  • analiza i rodzaje odchyleń od budżetu