Analiza wiarygodności kontrahentów

Program

analiza_wiarygodnosci_kontrahentow

  • cel przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
  • jakich informacji można żądać od przedsiębiorstw
  • zakres informacji tkwiących w sprawozdaniu finansowym
  • metody stosowane w rachunkowości
  • wstępna ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
  • ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
  • ocena podatności kontrahenta na trudności rynkowe na podstawie analizy dźwigni operacyjnej i finansowej
  • analiza Du Ponta
  • czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
  • analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego