Excel, Calc

Programexcel_calc

  • obsługa arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc)
  • wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu
  • stosowanie podstawowych formuł,
  • wstawianie wykresów do arkusza
  • zastosowanie  funkcji specjalnych
  • przykładowe rozwiązania zadań biznesowych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
  • wydruk dokumentu
  • wymiana danych z innymi typami programów biurowych

Program za każdym razem jest dostosowany do potrzeb Klienta i/lub poziomu grupy.