Bazy danych – MS Access

Programbazy_danych_ms_access

  • wybrane aspekty modelowania i implementacji systemów baz danych
  • analiza potrzeb informacyjno-funkcjonalnych organizacji w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
  • tworzenie modelu relacyjnej bazy danych
  • projekt bazy danych
  • projektowanie obiektów systemu bazy danych: kwerendy, formularze, raporty
  • system zapytań do bazy danych: wykorzystanie konstrukcji języka SQL
  • zwiększanie funkcjonalności systemu bazy danych: makra, moduły
  • projektowanie złożonego mechanizmu poruszania się po obiektach systemu bazy danych – menu systemu