Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Programyadministrator_bezpieczenstwa_informacji

  • ochrona danych osobowych – wprowadzenie
  • przetwarzanie danych osobowych
  • rejestrowanie zbiorów danych osobowych
  • dokumentacja
  • stosowane zabezpieczenia i środki techniczne
  • odpowiedzialność prawna
  • tworzenie polityki bezpieczeństwa

Cel:

Szkolenie „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”  zostało przygotowane w kompleksowy sposób tak, aby zapoznać uczestników z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców przez „Ustawę o ochronie danych osobowych”. Osoba pełniąca funkcję ABI musi dysponować adekwatną wiedzą prawną, z zakresu zarządzania oraz teleinformatyki i innych metod przetwarzania informacji oraz związanych z tym zagrożeń. Program obejmuje zagadnienia prawne i rozwiązania pomocne przy budowie systemów bezpieczeństwa informacji. Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. Uczestnicy szkolenia poznają zasady określania polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji, analizę ryzyka (wytyczne BS 7799-3) oraz wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji (ISO 17799).

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa. Nasze szkolenie jest dostosowane dla wszystkich osób, niezależnie od poziomu zaawansowania wiedzy. Na szkolenie zapraszamy osoby, które zaczynają swoją przygodę z tematyką bezpieczeństwa informacji oraz osoby, które już pełnią funkcję ABI w celu zaktualizowania oraz poznania nowych zmian w przepisach o ustawie ochrony danych osobowych. Dzięki temu, że nasi trenerzy sami obejmują stanowisko ABI u klientów w różnych branżach, szkolenie jest dostosowane i poparte wskazówkami praktycznymi, cennymi dla uczestników szkolenia.