Nabór na kurs „Kasjer złotowo-walutowy”

Synergy Trainings

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.

CENA KURSU:

550.00 zł brutto/ osobę.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

TERMIN KURSU:

Planowany termin rozpoczęcia kursu: szkolenie otwarte

PROWADZĄCY:

Kurs poprowadzi specjalista z zakresu badania autentyczności banknotów, uczestnik kursów organizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, trener, szkoleniowiec, ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z zakresu Menedżer Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na co dzień zawodowo mający do czynienia ze środkami płatniczymi różnych krajów.

PROGRAM KURSU:

 1. Ustawa Prawo Dewizowe, ochrona prawna środków płatniczych
 2. Organizacja pracy kasjera złotowo-walutowego
 3. Omówienie zabezpieczeń znaków pieniężnych, rozróżnianie technik druku. klasyfikacja zabezpieczeń,
 4. Omówienie zabezpieczeń PLN banknoty emisji 1994 oraz 2012.
  Nowe 200.00 PLN od 2017r.
 5. Zasady zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych wprowadzenie procedury
 6. Zasady wymiany i przyjmowania uszkodzonych, zniszczonych, wycofanych z obiegu znaków pieniężnych PLN oraz waluty obcej
 7. Omówienie podrobionych, przerobionych znaków pieniężnych
 8. Metody zabezpieczeń banknotów EUR, USD podział na emisje, GBP, CZK, CHF – ćwiczenia.
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Wskazanie sposobów realizacji obowiązków wynikających z ustawy. 2 1 1
 10. Egzamin

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o kontat – biuro@synergy-trainings.pl