Nabór na kurs „Sekretarka w małej firmie”

Sekretarka w małej firmie

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Na kursie zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu.
W trakcie nauki na kursie poznasz poszczególne etapy obiegu dokumentów w firmie oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Po ukończeniu kursu z powodzeniem zorganizujesz pracę w sekretariacie. Będziesz również umiała profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję. Poznasz także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, niezwykle przydatne w trakcie negocjacji, ale także podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dowiesz się również jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego szefa.

Szczegółowy program kursu:

 1. Zasady organizacji i prowadzenia sekretariatu/biura (6 godz.)
  • Czynności wykonywane na stanowisku sekretarki/asystentki
  • Charakterystyka roli biura w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • Rola informacji w pracy biurowej
  • Charakterystyczne cechy informacji użytecznej
  • Kierunki przepływu informacji
  • Struktura informacji i obieg informacji w firmie
 2. Prowadzenie i obieg dokumentacji sekretariatu/biura (7 godz.)
  • Dokumentacja w pracy biurowej – klasyfikacja dokumentacji biurowej, dokumenty regulujące czynności biurowe, zasady sporządzania korespondencji i redagowania pism
  • Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentacji
  • Korespondencja w sprawach osobowych, z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
  • Instrukcja kancelaryjna
 3. Dokumentacja biurowa (8 godz.)
  • Układ pisma w stylu polskim oraz zachodnioeuropejskim
  • Charakterystyka pism informacyjnych
  • Charakterystyka pism handlowych
  • Ćwiczenia w sporządzaniu pism
 4. Zarządzanie (3 godz.)
  • Zarządzaniem czasem i organizacją pracy własnej
  • Organizacja stanowiska pracy – podstawowe wyposażenie sekretariatu
  • Środki techniczne i materiały w pracy biurowej
 5. Profesjonalna obsługa klienta i etykieta biurowa (6 godz.)
  • Kontakty z klientem/ przyjmowanie interesantów
  • Biurowy savoir-vivre
  • Informacyjna i reprezentacyjna funkcja sekretariatu
  • Przygotowanie i aranżacja spotkań
  • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja – dbanie o własny wizerunek
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Zasady asertywności
 6. Komputeryzacja prac biurowych (30 godz.)
  • MS Office – tworzenie pism służbowych, korespondencja seryjna
  • MS Excel – przygotowywanie raportów, zestawień, tabel i wykresów
  • Internet i Intranet
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Netykieta, czyli savoir-vivre w Internecie

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia oraz zaświadczeniem na druku MEN.

Zajęcia będą realizowane w salach szkoleniowych i komputerowych w siedzibie OKiDZ „Edukacja” przy ul. Krakowskiej 56-62 we Wrocławiu.

Informacje dodatkowe

Do wyboru są dwa tryby uczestnictwa w zajęciach:

 • Planowany termin rozpoczęcia zajęć: szkolenie otwarte
  w dni powszednie: we wtorki i w czwartki od godz. 16:30 do 19:30
  (czas trwania kursu 10 tygodni)
 • Planowany weekendowy termin rozpoczęcia zajęć: szkolenie otwarte
  (czas trwania kursu 5 weekendów)

Czas trwania kursu:

60 godzin

Cena kursu:

790.00 zł netto + 23% VAT

Opłata obejmuje przygotowanie i realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatów o ukończeniu kursu.

Zapisy na kurs przyjmowane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego (Formularz zgłoszeniowy) przesłanego mailem na adres k.truchta@synergy-trainings.pl lub biuro@synergy-trainings.pl.

przejdź do Działu Kontakt >>