Nabór na kurs „Opiekun/-ka osób starszych”

Opiekun/-ka osób starszych

Planowane rozpoczęcie kursu: szkolenie otwarte

opiekunka osób starszych

Czas trwania i organizacja kursu

 • 52 godziny zajęć teoretycznych (1,5 tygodnia) – zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godz. 8:00-15:00
 • zajęcia praktyczne (od 45 do 200 godzin) – zajęcia odbywają się w godzinach przed- i popołudniowych

Koszt kursu

890.00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych)

Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty w/w kwoty na konto: PKO BP 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194.

Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

Celem kursu jest:

 • osiągniecie przez uczestników kursu praktycznych i merytorycznych kwalifikacji w pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi w celu zastosowania ich w odpowiednich instytucjach i ośrodkach opieki, jak również w opiece ambulatoryjnej na terenie kraju i Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych (konieczna przed rozpoczęciem praktyk – praktyki można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu zajęć stacjonarnych)
 • posiadanie predyspozycji psychofizycznych do opieki nad osobami starszymi; odpowiedzialność, dobra kondycja psychofizyczna, odporność na stres, cierpliwość, duża wrażliwość, życzliwość, tolerancyjność, łatwość przystosowania się do zmieniającej się sytuacji, zdolność nawiązywania kontaktów.

Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowana kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.
Uczestnicy po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, otrzymają certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu poświadczające ich kwalifikacje i nabyte umiejętności (zaświadczenie wydane na podstawie paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych). Ukończenie kursu uprawnia do podjęcia pracy jako Opiekun/Opiekunka osób starszych.

Możliwość otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia kursu w języku niemieckim, angielskim i norweskim dla osób zainteresowanych.

Program kursu

 1. Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka opiekuna.
 2. Zagadnienia związane z procesem starzenia się organizmu.
 3. Anatomia i fizjologia wieku podeszłego, (obserwacja chorego, pomiar parametrów). Choroby wieku podeszłego (demencja, Alzehimer, Parkinson, cukrzyca, udar) i opieka nad osobami na nie cierpiącymi.
 4. Opieka i pielęgnacja pacjenta w podeszłym wieku oraz obłożnie chorego w łóżku (profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji).
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Zasady żywienia ludzi starszych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii.
 7. Opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci.
 8. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną .
 9. Praktyka w Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach na terenie Wrocławia lub w pobliżu miejsca zamieszkania.

Praktyka

Na zajęciach praktycznych uczestnicy szkolenia zdobędą i przećwiczą nabytą na ku
rsie wiedzę:

 • Zmiany pielucho-majtek u osób poruszających się oraz pozostających w łóżku
 • Zasad dobierania oraz zmiany pozycji pacjenta w łóżku
 • Technik transferu pacjenta mającego problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz leżącego w łóżku
 • Opróżniania i zmiany worków na mocz oraz stomijnych
 • Wykonywania pełnej toalety pacjentów leżących
 • Karmienia pacjenta przyjmującego pokarm w sposób naturalny jak i podawanie pokarmów i płynów przez sondę żołądkową/PEG`a
 • Udzielania pomocy w ubieraniu i rozbieraniu pacjentów ( w tym pacjentów leżących )
 • Obsługi wózków inwalidzkich

Program kursu zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Opiekunka środowiskowa” (346103) opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.

Dodatkowo oferujemy:

Kursy językowe dla wyjeżdżających za granicę

 • do Niemiec i krajów niemieckojęzycznych
 • do Anglii i krajów angielskojęzycznych

w charakterze opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem kursów jest zdobycie znajomości komunikacyjnej języka na poziomie podstawowym z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z obszarem przyszłej pracy na terenie Unii Europejskiej.

I. Kurs podstawy języka niemieckiego

 • 44 godz. lekcyjne języka niemieckiego (7 tygodni)
 • Zajęcia 3 razy w tygodniu (wtorki, czwartki, piątki), w godz.17.00 – 18.30
 • CENA: 530 zł

II. Kurs podstawy języka angielskiego

 • 44 godz. lekcyjne języka angielskiego (11 tygodni),
 • Zajęcia 3 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki, piątki), w godz.17.00 – 18.30
 • CENA : 530 zł

Uczestnicy po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, otrzymają certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu poświadczające ich kwalifikacje i nabyte umiejętności (zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Możliwość otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia kursu w języku niemieckim lub angielskim dla osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje

przejdź do Działu Kontakt >>