Nabór na kurs „Edytorstwa współczesnego (poziom II)”

Trwa nabór na kurs edytorstwa współczesnego (poziom II) – zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2016 r.

Kurs  składa się z 2 poziomów nauki, na które uczestnicy mogą zapisywać się dowolnie:

I POZIOM (dla początkujących)

Kurs edytorstwa

Skierowany jest do osób, które nie miały kontaktu z czynnościami wydawniczymi albo miały go w bardzo niewielkim stopniu.
Czas trwania – 60 godzin.

Koszt uczestnictwa – 890.00 zł netto +23% VAT

 • podstawowe zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej różnego rodzaju wydawnictw,
 • podstawy edytorstwa,
 • podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • podstawy redagowania merytorycznego, formalno-porządkowego, językowego i korekty,
 • kultura języka i wybrane zagadnienia poprawności językowej,
 • podstawy redakcji technicznej,
 • podstawy typografii,
 • podstawy grafiki wydawniczej,
 • kalkulacja wydawnicza i poligraficzna.

Kurs na poziomie I przygotowuje do pracy w zawodzie redaktora prowadzącego, merytorycznego, technicznego lub korektora. Obejmuje naukę redagowania i korekty tekstów, publikowania ich w druku oraz w formie cyfrowej, w postaci dokumentów elektronicznych i serwisów internetowych.

II POZIOM (dla zaawansowanych)

Kurs edytorstwa

Skierowany jest do osób, które już pracowały bądź pracują w obszarze wydawniczym, przy redakcji tekstów, tworzeniu pism i dokumentów oraz chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Czas trwania – 60 godzin.

Koszt uczestnictwa – 890.00 zł netto+23% VAT

 • liternictwo, typografia i grafika wydawnicza,
 • design i layout publikacji zwartych i ciągłych,
 • techniki i technologie w redakcji technicznej,
 • skład komputerowy DTP (InDesign, QuarkXpress, PhotoShop),
 • systemy prepress, digital workflow,
 • techniki i technologie poligraficzne,
 • materiałoznawstwo poligraficzne, introligatorstwo,
 • publikowanie elektroniczne (formaty elektroniczne i język XHTML).

II stopień kursu poświęcony jest głównie problematyce związanej z kształtowaniem typograficznym i graficznym książek, czasopism oraz publikacji elektronicznych. Kurs obejmuje również szereg zagadnień dotyczących technologii poligraficznych i elektronicznych. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i odbywa się w odpowiednio wyposażonej pracowni komputerowej. Uczestnicy kursu uczą się projektowania i wykonywania składu komputerowego opanowując podstawowe techniki DTP, podstawy poligrafii i publikowania elektronicznego.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia zaawansowanego kursu wydawniczego i DTP, zawierający zakres szkolenia.

Zajęcia na obydwu poziomach mają charakter warsztatowy – główny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie kursu wykorzystywane będą narzędzia multimedialne, sprzęt komputerowy a każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. Prowadzący kurs, to wybitni specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w szeroko pojętym obszarze edytorstwa.

Informacje organizacyjne

Prowadzimy zapisy na obydwa poziomy kursu. Zajęcia będą realizowane w salach szkoleniowych i komputerowych w
siedzibie Synergy Trainings przy ul. Krakowskiej 56-62

(czas trwania kursu 5 weekendów)

Koszt uczestnictwa w kursie:

890.00 zł +23% VAT (za każdy poziom)

 • opłata obejmuje przygotowanie i realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatów o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje i zapisy

przejdź do Działu Kontakt >>